Gói Dịch Vụ Cộng Thêm

Chọn gói dịch vụ cộng thêm

extra 1
200.000đ
 • Thêm “New”
 • Ưu tiên ngành nghề mong muốn (1 tuần)
 • Làm tăng gấp đôi số lần truy cập cho đăng tuyển của bạn.
 • Tăng tốc độ tuyển dụng của bạn khi nhận được thêm nhiều hồ sơ ứng tuyển.
 • Đăng tuyển sẽ di chuyển ngay lên vị trí hàng đầu trang kết quả tìm kiếm theo ngành nghề mà bạn đã chọn.
extra 2
400.000đ
 • Thêm “New”
 • Ưu tiên ngành nghề mong muốn (2 tuần)
 • Tự động làm mới đăng tuyển 2 lần, thu hút tối đa nguồn ứng viên.
 • Làm tăng gấp đôi số lần truy cập cho đăng tuyển của bạn.
 • Tăng tốc độ tuyển dụng của bạn khi nhận được thêm nhiều hồ sơ ứng tuyển.
 • Đăng tuyển sẽ di chuyển ngay lên vị trí hàng đầu trang kết quả tìm kiếm theo ngành nghề mà bạn đã chọn.
extra 3
1.500.000đ
 • Hiển thị trên trang chủ (2 tuần)
 • Ứng viên dễ dàng nhìn thấy đăng tuyển, vì vậy sẽ tăng cơ hội có được những ứng viên tiềm năng.
 • Lượt xem tăng, dẫn đến tăng sự nhận diện thương hiệu.