Gói Đăng Tuyển Dụng

  • Vieclamjapan.com cung cấp các gói dịch vụ đa dạng trong lựa chọn, phù hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự của mỗi doanh nghiệp với các chức năng hấp dẫn.
  • Thông tin tuyển dụng nổi bật hơn với nội dung tin đăng tuyển mang đậm nét văn hóa riêng của công ty.
  • Thông tin đăng tuyển của doanh nghiệp sẽ hiển thị trực tuyến trên www.vieclamjapan.com chúng tôi trong vòng 30 ngày.

Chọn gói đăng tuyển

SILVER
1.000.000đ đăng tuyển
Đăng tuyển cơ bản (30 ngày)
GOLD
1.500.000đ đăng tuyển
Đăng tuyển cơ bản (30 ngày)
Tô đậm và đỏ tiêu đề
Ưu tiên ngành nghề mong muốn (1 tuần)
PLATIN
2.500.000đ đăng tuyển
Đăng tuyển cơ bản (30 ngày)
Tô đậm và đỏ tiêu đề
Ưu tiên ngành nghề mong muốn (2 tuần)
Tin đăng tuyển xuất hiện trang chủ (1 tuần)