Gói Xem Hồ Sơ

  • Doanh nghiệp sử dụng gói xem hồ sơ để truy cập hàng ngàn hồ sơ hoàn chỉnh, được cập nhật mới thường xuyên, tìm kiếm những nhân tài phù hợp nhất với ngân hàng hồ sơ ứng viên tiếng Nhật của VieclamJapan.

Chọn gói xem hồ sơ

30 ngày
2.000.000đ
60 ngày
3.500.000đ tiết kiệm 12%
90 ngày
5.000.000đ tiết kiệm 16%