Thỏa thuận sử dụng

Điều 1: Chấp thuận sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng này trước khi truy cập và sử dụng website www.vieclamjapan.com (gọi tắt là “website VieclamJapan”).

 1. Việc truy cập website VieclamJapan đồng nghĩa với người dùng chấp nhận và đồng ý tuân theo mọi điều khoản của bản Thỏa thuận sử dụng này.
 2. Công ty TNHH Ê SU HAI (Esuhai Co., ltd) là chủ sở hữu và nhà điều hành của website VieclamJapan. Trong văn bản này, Esuhai Co., ltd còn được hiểu là “Công ty” hay “chúng tôi” hoặc là đại diện hợp pháp của website VieclamJapan.
 3. Bằng việc chấp thuận điều khoản và điều kiện trong văn bản này, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về việc sử dụng dịch vụ trên website VieclamJapan.
 4. Thỏa thuận sử dụng này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên website VieclamJapan và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập theo cách khác. Ngoài ra, website VieclamJapan có thể chứa các liên kết đến các website mà chúng tôi không kiểm soát.
 5. Thỏa thuận sử dụng này được xây dựng phù hợp với pháp luật Việt Nam, chúng tôi không khuyến khích người truy cập từ các điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam xem xét tính pháp lý của bản thỏa thuận này dưới góc độ pháp luật nước ngoài.

Điều 2: Dịch vụ của website VieclamJapan

Nội dung của website VieclamJapan:
 1. Website VieclamJapan được thiết kế cho phép người dùng dịch vụ internet có thể trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm thông tin về tuyển dụng, việc làm trong sự tương tác cho phép của website và trong phạm vi gói dịch vụ sử dụng.
 2. Nội dung của website VieclamJapan bao gồm nhưng không giới hạn: tên miền, logo, biểu tượng, tất cả các văn bản, thông tin, tin tức, ý kiến, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, tiếng động, video, sản phẩm nghệ thuật điện tử, các liên kết, các nội dung do website VieclamJapan tự biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, kết hợp thông tin từ các nguồn thu thập được) bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung đăng tải từ người dùng và dữ liệu khác.
 3. Nội dung của website có thể được định dạng dưới nhiều hình thức khác nhau mà người dùng có thể truy cập được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của website VieclamJapan mà người dùng có thể xem/truy cập được. Mức độ sử dụng và truy cập này còn tùy thuộc vào hình thức truy cập (có tài khoản hay vô danh) và gói dịch vụ sử dụng (miễn phí hay có tính phí).
 4. Nội dung của website VieclamJapan là tài sản riêng của Esuhai Co., ltd và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và Quốc tế. Người dùng có thể đối mặt với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm bản quyền, thương hiệu từ việc sử dụng nội dung trang website VieclamJapan nếu không được phép.
Cách sử dụng và các gói sản phẩm
 1. Chúng tôi khuyến nghị người dùng đăng ký tạo lập một tài khoản, để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích, dịch vụ trên website VieclamJapan. Việc đăng ký này đòi hỏi người dùng phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân và địa chỉ email phục vụ cho việc liên lạc giữa người dùng và website VieclamJapan. Các thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Quy định bảo mật của website VieclamJapan.
 2. Website VieclamJapan quảng cáo nhiều gói dịch vụ và sản phẩm tiện ích công khai trong chuyên mục giới thiệu về các gói sản phẩm với mức giá được niêm yết sẵn trên website. Người dùng có thể lựa chọn và đặt mua gói dịch vụ tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên, người dùng cần hiểu rằng: loại trừ những giao dịch đã được xác lập, website VieclamJapan sẽ luôn giữ quyền thay đổi sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, biểu giá, phương thức tính giá và các thay đổi khác của website VieclamJapan theo từng thời điểm mà không phải thông báo trước cho người dùng nếu thấy phù hợp.

Điều 3: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên website VieclamJapan

Người dùng đồng ý chỉ truy cập và sử dụng website VieclamJapan với các mục đích hợp pháp. Người dùng có trách nhiệm phải biết và tuân thủ mọi điều luật, quy tắc, quy định gắn liền với việc sử dụng website VieclamJapan. Khi truy cập và sử dụng website VieclamJapan, người dùng nhận thức một cách đầy đủ và cam kết KHÔNG THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI BỊ CẤM sau đây:

Lợi dụng trang website VieclamJapan dưới bất kỳ hình thức nào, thực hiện các hành vi nhằm mục đích:

 1. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 3. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 4. Lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
 5. Các hành vi gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ và thông tin điện tử trên website VieclamJapan;
 6. Hành vi đăng tải liên tục, hàng loạt bao gồm nhưng không giới hạn ở các dạng thông tin như tài khoản, hình ảnh, tin tức nhằm mục đích gây quá tải, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống website VieclamJapan;
 7. Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của người dùng, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến website vieclamjapan.com;
 8. Các hành vi mạo nhận người, tổ chức khác như đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của người dùng khác trên website VieclamJapan.
 9. Tạo ra và phát tán trên website VieclamJapan các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi gây thiệt hại cho website và tổ chức, cá nhân có liên quan.
 10. Hành vi lợi dụng thông tin từ website hoặc giả mạo danh nghĩa của website VieclamJapan để phát tán, gửi các chuỗi thư điện tử, thư rác nhằm mục đích trái với tiêu chí hoạt động, cung cấp dịch vụ của website VieclamJapan;
 11. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
 12. Sử dụng website vieclamjapan.com cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho người dùng hay các dịch vụ trực tuyến.

Điều 4: Quyền, trách nhiệm của người dùng dịch vụ trên website VieclamJapan

Khi sử dụng dịch vụ của VieclamJapan và truy cập vào website vieclamjapan.com, người dùng nhận thức đầy đủ các quyền và trách nhiệm sau:

 1. Được sử dụng các dịch vụ trên internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
 2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
 3. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập internet công cộng.
 4. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan.
 5. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ website vieclamjapan.com.
 6. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên website vieclamjapan.com, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
Bằng việc đăng ký thành viên, người dùng đã khẳng định rằng:
- Người dùng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình tại www.vieclamjapan.com.
- Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật.
- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Không cố gắng truy cập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.
- Người dùng đồng ý rằng sẽ không tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào.
- Bất kỳ thông tin bất hợp pháp gây nguy hại, vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, quốc gia hay nước ngoài.
- Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp.
- Các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt"… và các thông tin khác mà thành viên không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại.
- Các thông tin sai và lệch lạc.
- Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

Điều 5: Quyền, trách nhiệm của công ty thiết lập website VieclamJapan

 1. Website vieclamjapan.com đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ trên webiste cho người dùng dịch vụ internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
 2. Công khai Thỏa thuận sử dụng dịch vụ trên webiste VieclamJapan;
 3. Website vieclamjapan.com đã xây dựng và đảm bảo các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người dùng; thông báo cho người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
 4. Bảo đảm quyền quyết định của người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
 5. Không cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định pháp luật;
 6. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định khi có yêu cầu; cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người dùng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 7. Có hệ thống máy chủ của công ty được đặt tại Việt Nam ở địa chỉ: Tầng 16, toà nhà Hapulico, số 1A Nguyễn Huy Tưởng, P. Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin tiện tử, mạng xã hội do Công ty sở hữu;
 8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên website VieclamJapan theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;
 9. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 10. Có biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý để chủ động thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm ngay khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh của người dùng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 11. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
 12. Đảm bảo các điều kiện về tên miền:
  - Đăng ký tự tạo nên tên miền không giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
  - Không sử dụng cùng một tên miền trùng với trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp.
  - Tên miền còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

Điều 6: Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ trên website VieclamJapan

 1. Người dùng vi phạm thỏa thuận sử dụng này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm của người dùng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, VieclamJapan sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 3. Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
 4. Các hình thức xử phạt:
  Hình thức 1: Khóa tài khoản 7 ngày
  Hình thức 2: Khóa tài khoản 15 ngày
  Hình thức 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

Điều 7: Cảnh báo cho người dùng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ các thông tin trên mạng

 1. Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng hoặc trái với các quy định của VieclamJapan. Người dùng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài ứng dụng hoặc website của thành viên.
 2. Trên website của VieclamJapan xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của VieclamJapan. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người dùng cần hiểu rằng thông tin đăng tải trên website VieclamJapan là do cộng tác viên và người dùng tự nguyện chia sẻ, đăng tải và nó chỉ mang tính chất tham khảo. Website VieclamJapan không khuyến khích người dùng xem những thông tin đó như là những tài liệu mang tính quy chuẩn, chính xác hoàn toàn. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, website VieclamJapan và người/nhân viên của website VieclamJapan không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến bản thỏa thuận này; cũng như mọi hành vi mà người dùng hay người thứ ba bất kỳ thực hiện và chịu thiệt hại vì tin nội dung chứa trên website VieclamJapan hay các website được liên kết với website VieclamJapan.
 3. Nếu người dùng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email hoặc gọi tới tổng đài.

Điều 8: Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên trên website, doanh nghiệp thiết tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website.

 1. Nếu người sử dụng dịch vụ không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của website VieclamJapan, hoặc với giao kèo truy cập của website VieclamJapan, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của người dùng là thôi không sử dụng website VieclamJapan nữa.
 2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản VieclamJapan này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác phải được đệ trình cho chúng tôi trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. VieclamJapan chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dùng trong trường hợp người dùng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 3. Đối với tranh chấp giữa người dùng với nhau hoặc giữa người dùng với VieclamJapan sẽ căn cứ trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, VieclamJapan sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người dùng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của VieclamJapan là quyết định cuối cùng.
 4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 9: Công khai có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng dịch vụ trng thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên website VieclamJapan

Chúng tôi cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người dùng. Do đó, Công ty đã soạn thảo và đăng tải trực tuyến bản Quy định bảo mật trên website www.vieclamjapan.com. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên người dùng hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Việc người dùng truy cập, đăng ký, sử dụng website này có nghĩa rằng người dùng đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản Quy định bảo mật của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của người dùng:
 1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của người dùng cho bên thứ ba nếu người dùng đồng ý. Ví dụ: nếu người dùng cho biết người dùng muốn nhận thông tin về sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký tài khoản tại website VieclamJapan. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của người dùng cho bên thứ ba đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về người dùng (như các yêu cầu nghề nghiệp, mức lương, học vấn… người dùng đã trình bày) để xác định xem liệu người dùng có thể quan tâm đến các sản phẩm/dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
 2. Website VieclamJapan cung cấp nhiều dịch vụ/tiện ích cho người dùng. Khi tham gia những hoạt động này người dùng sẽ có những lựa chọn cụ thể về mức độ, đối tượng chia sẻ thông tin cá nhân, tùy thuộc vào đặc trưng của của loại hình dịch vụ/tiện ích mà người dùng sử dụng (chế độ, gói dịch vụ sử dụng hoặc khi người dùng tham gia hình thức trao đổi thông tin công khai khác trên website). Ví dụ: người dùng sử dụng dịch vụ đăng tuyển dụng thì chúng tôi sẽ gửi cho người dùng những tùy chọn nhằm chia sẻ những thông tin liên quan với người dùng khác, phục vụ cho mục đích tìm kiếm ứng viên cho người dùng.
 3. Người dùng đồng ý cho phép Công ty công khai một số thông tin của người dùng ở mức độ tên gọi, logo, biểu tượng, không phụ thuộc vào việc người dùng còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá, tiếp thị cho website VieclamJapan (Ví dụ: chúng tôi được phép công khai logo, thương hiệu của khách hàng từng sử dụng dịch vụ nhằm mục đích quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu có liên quan đến website VieclamJapan hay các sản phẩm khác của Công ty) hoặc cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi.
Tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của người dùng:
 1. Khi có yêu cầu pháp lý từ người và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;
 2. Hoặc khi chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:
  - Tuân thủ theo quy định của pháp luật;
  - Bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty hoặc các đối tác;
  - Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia;
  - Bảo vệ an toàn cá nhân của những người dùng hoặc công chúng.
Quyền được tiết lộ một số thông tin của người dùng một cách mặc định của website VieclamJapan

Website VieclamJapan có thể chia sẻ các thông tin dưới dạng không đích danh như số lượt truy cập của khách vô danh, khảo sát vùng truy cập (trong nước, ngoài nước…) Ví dụ: tiết lộ thông tin về số lượng khách ghé thăm mục “Tìm việc” của website VieclamJapan với các khách hàng, đối tác, bên thứ ba để họ hiểu về các loại khách đến thăm website VieclamJapan và cách họ sử dụng website.

Tiết lộ thông tin trong các trường hợp khác:

Website VieclamJapan có thể hợp tác, phối hợp hoặc nhận tài trợ từ các đối tác, công ty khác để xây dựng những vùng dữ liệu đặc biệt về tuyển dụng, chia sẻ thương hiệu, phát động các cuộc thi hay mục đích khác. Trường hợp này, thông tin thu thập được trên những vùng dữ liệu đặc biệt đó có khả năng sẽ không thuộc sở hữu của website VieclamJapan mà trở thành tài sản của đối tác, công ty khác. Việc sử dụng những thông tin của công ty đó có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty họ; trong trường hợp như vậy, Công ty không chịu trách nhiệm về việc công ty đó sử dụng thông tin cá nhân và nhân khẩu học của người dùng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị khi người dùng tham gia cung cấp thông tin trên những vùng dữ liệu đặc biệt này người dùng nên đọc kỹ các quy định đi kèm để hiểu về cơ chế hoạt động và chính sách bảo mật kèm theo nó.

Điều 10: Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người dùng dịch vụ trên website VieclamJapan.

 1. Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với một người.
 2. Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào người dùng liên hệ với vieclamjapan.com. vieclamjapan.com và các công ty của vieclamjapan.com có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với nhau và sử dụng thông tin tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Thông tin này cũng có thể kết hợp với thông tin khác để cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Người dùng không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi đã yêu cầu, nhưng nếu người dùng chọn không cung cấp thông tin cá nhân, trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho người dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời bất kỳ thắc mắc nào người dùng có thể có.
 3. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi thường xuyên liên lạc với người dùng về các thông báo thông tin mới nhất, cập nhật phần mềm và sự kiện sắp tới của vieclamjapan.com. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp chúng tôi tạo, phát triển, vận hành, cung cấp và cải thiện dịch vụ, nội dung và quảng cáo, cũng như vì mục đích ngăn chặn tổn thất và chống gian lận.
 4. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và liên lạc với khách hàng của vieclamjapan.com.
 5. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã vùng, mã định danh thiết bị duy nhất, URL giới thiệu, vị trí và múi giờ nơi sử dụng sản phẩm của vieclamjapan.com để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi.
 6. Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân với thông tin cá nhân thì thông tin được kết hợp đó sẽ được coi là thông tin cá nhân cho đến khi nào vẫn còn kết hợp.
 7. Trẻ dưới 14 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có liên quan, không được phép tạo VieclamJapan ID của riêng mình
 8. VieclamJapan có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Khi chính sách của chúng tôi có những thay đổi quan trọng, thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi cùng với Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

Điều 11: Khẳng định các quyền sở hữu trí tuệ

 1. Nội dung do website VieclamJapan giữ quyền sở hữu trí tuệ.
  Người dùng đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên website VieclamJapan bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của website VieclamJapan và người dùng không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra sản phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung (toàn bộ hay từng phần), mặc dù người dùng có thể:
  - Tạo bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của người dùng có thể truy cập và xem được nội dung;
  - In bản sao của từng đoạn nội dung;
  - Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung (toàn bộ hay từng phần) ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.
  Bất cứ bản sao nội dung cho phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa nội dung. Người dùng thừa nhận rằng website VieclamJapan là chủ sở hữu của nội dung và rằng người dùng không có bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Các bản sao và việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật.
 2. Đảm bảo Quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung do người dùng cung cấp.
  Người dùng có trách nhiệm đảm bảo không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của nội dung mà mình đăng tải, truyền hoặc gửi lên website trong 02 hình thức sau:
  - Đưa thông của cá nhân người dùng;
  - Đưa thông tin theo sự ủy quyền, đại diện, trích dẫn hoặc cho phép của chủ sở hữu. Mọi nội dung đưa ra với sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền không phải là người dùng phải kèm theo những chú dẫn như: “Bản quyền thuộc về [tên của chủ sở hữu bản quyền] hoặc; được dùng theo ủy quyền”.
 3. Bằng việc đưa nội dung đó lên website VieclamJapan, người dùng tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng chủ sở hữu của nội dung đó (hoặc là người dùng, hoặc người thứ ba) đã chấp thuận cho website VieclamJapan quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền lâu dài, không thay đổi, không loại trừ hay, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo ra các sản phẩm phát sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó (toàn phần hay từng phần) khắp thế giới; và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ qua các phương tiện truyền thông. Người dùng cũng cho phép website VieclamJapan cấp phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện các quyền vừa đề cập ở trên với nội dung đó
 4. Ngoài ra, người dùng đồng ý cho phép người truy cập xem, lưu, mô phỏng lại những nội dung để sử dụng riêng. Người dùng cũng cho phép website VieclamJapan sử dụng tên, logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Điều 12: Chấm dứt

Việc chấm dứt sử dụng giữa người dùng và website VieclamJapan có thể diễn ra trong 03 trường hợp sau:

 1. Người dùng có quyền đơn phương chấm dứt tài khoản hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của người dùng đến với website VieclamJapan trong trường hợp người dùng không đồng ý hay thỏa mãn đối với toàn bộ hay bất kỳ chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành vi thực tiễn của website VieclamJapan hay mọi sự thay đối khác;
 2. Website VieclamJapan có thể chấm dứt tài hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của người dùng đến với website VieclamJapan trong trường hợp chúng tôi tin rằng việc tiếp tục truy cập cập của người dùng là có hại hoặc có khả năng gây hại cho website VieclamJapan và/hoặc người dùng khác.
 3. Với đặc quyền của mình, website VieclamJapan có quyền đình chỉ sự hoạt động của chính bản thân nó và chấm dứt bản Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì mà không cần thông báo cho người dùng.

Người dùng thừa nhận hiểu rằng ngay cả trong các trường hợp chấm dứt nêu trên, người dùng không còn được phép truy cập đến website VieclamJapan nhưng điểu khoản về các giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong bản thỏa thuận này vẫn còn giá trị.

Điều 13: Các vấn đề khác

 1. Bản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa website VieclamJapan và người dùng, thay thế mọi thỏa thuận trước đây về chủ đề này.
 2. Người dùng cần hiểu rằng chủ sở hữu của website VieclamJapan giữ quyền thay đổi các điều khoản của bản Thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho người dùng. Do đó, người dùng được khuyến nghị nên thường xuyên vào trang thông tin để cập nhật những thay đổi. Nếu người dùng không đồng ý với những thay đổi này, người dùng phải thôi truy cập tới website VieclamJapan. Trường hợp người dùng tiếp tục truy cập vào website VieclamJapan sau khi đã có sự thay đổi đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận những thay đổi này.